COMPLIANCE & REGULATION

Automatisera

compliance

COMPLIANCE & REGULATION LIFECYCLE MANAGEMENT
Tycker du att landskapet för regelefterlevnad är svårhanterligt? Du är inte ensam. För att underlätta arbetet har vi skapat en effektiv automatiseringtjänst tillsammans med en av Sveriges ledande advokatbyråer.

Att hantera regelefterlevnad är komplext och tidskrävande. De juridiska och kommersiella kraven på datahanteringskontroll blir dessutom alltmer omfattande. Idag måste du kunna demonstrera regelefterlevnad och bevisa uppfylld ansvarsskyldighet kontinuerligt. Vi möter dagligen företag som uttrycker en önskan om att effektivisera arbetet genom att automatisera testning av förbättringsåtgärder och testning av åtgärder som övervakas gemensamt.

Compliance Manager ger dig insikter och poäng för att göra förbättringsåtgärder.

av alla personuppgiftsincidenter som anmäls till Datainspektionen kommer från bank- och finansbranschen. [Datainspektionen 2019]

Resultatet är Compliance & Regulation Life Cycle Management som är en gemensam tjänst för bättre dataskyddsefterlevnad från Altitude 365 och Cirio.

Tjänstemetodik Process

Vad kan jag förvänta mig?

Ni träffar regelbundet Altitude 365:s och Cirios experter inom såväl teknik som dataskyddsjuridik och får:

  • Juridisk rådgivning som stöder compliancearbetet och inkluderar dataskyddsstrategi, dataskyddspolicy och processer, information, utbildning samt kommunikation.
  • Projektledning av compliance- och efterlevnadsarbetet.
  • Teknisk rådgivning och dokumentation kring compliance- och efterlevnadsfrågor i Microsoft Compliance Manager.
  • Löpande omvärldsbevakning som täcker in nyheter och förändringar i Microsofts compliance-funktionalitet, avtalsförändringar samt juridiska regulatoriska förändringar som till exempel GDPR, Schrems II.
  • En egen ”roadmap” för compliance och efterlevnadsarbetet.

“I 2021 års upplaga av Board of Directors Survey, rankade styrelser regelefterlevnad som den största risken för verksamheten.”

Gartner

Hör av dig

Har du funderingar kring hur ni maximerar it-säkerheten och uppfyller
legala krav utifrån molnet? Hör av dig så berättar jag mer.

jonas.nervik@altitude365.com
+46 72 5856230
Eller klicka här för att boka en demo av tjänsten